• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

”Ambitionen måste alltid vara att ligga före de cyberkriminella”

Hallå där Daniel Qvint, technical manager på Veeam i Norden.

-

Daniel Qvint, technical manager på Veeam i Norden

Vilka slutsatser kan du dra utifrån Veeams senaste undersökning kring ransomware? 

– Ransomware fortsätter pressa företagen, och ett stort problem för väldigt många svenska företag är att de inte är tillräckligt bra förberedda för att kunna säga nej till de kriminella som utövar utpressning. I stället ser företagen många gånger att den enda utvägen är att betala utpressarna. Detta är en strategi som fortsätter göda den organiserade brottsligheten och det finns inte heller någon som helst garanti för att företaget faktiskt får tillbaka den kidnappade datan. Över 20 procent av de tillfrågade i årets Ransomware Trends Report som faktiskt betalade lösensumman fick inte tillbaka sin data.

Vilken är svenska företags största utmaning när det kommer till ransomware och hur bör strategin se ut? 

– Ett av de främsta råden kring en bra dataskyddstrategi och återställning efter ransomware för svenska företag är att öva på att återställa stora delar av IT-systemen. Övning ger en viss rutin i hanteringen av denna typ av komplicerade scenarion, samtidigt som man snabbt kan identifiera brister i den katastrofåterställningsplan som verksamheten förhoppningsvis har. En plan kan kännas väl genomtänkt på pappret, men när den väl ska utföras upptäcks oftast beroenden och utmaningar som man inte har kunnat förutse. Exempelvis att alla system inte kan återställas på det sätt man har tänkt eller att kritiska applikationer inte kan återställas på den tid som verksamheten kräver. Då en katastrofåterställningsplan är något som kontinuerligt måste uppdateras och testas krävs avancerade lösningar som kan hjälpa till att automatisera och dokumentera dessa tester. 

Handen på hjärtat – kommer vi någonsin ligga före de cyberkriminella?

Ambitionen måste hela tiden vara att ligga före och det är inte alltid vi hör talas om de goda exemplen där de cyberkriminella inte lyckas. Men en viktig aspekt är också ökad utbildning och vägledning, för att fler ska kunna samla sig mot ransomware och dess skadliga inverkan på vårt digitala samhälle. En annan är att organisationer faktiskt söker de lösningar som erbjuder dem det bästa försvaret för verksamhetens IT- och affärsbehov. Och det är viktigt att komma ihåg att detta är en outtröttlig uppgift – man måste kontinuerligt arbeta med att skydda sin data, för annars kommer de cyberkriminella hela tiden ligga flera steg före sina offer.

Om man som företag är helt rådvill gällande dataskydd – i vilken ände bör man börja?  

Betala aldrig lösensummor är en viktig tumregel. En annan mycket viktig del i en väl fungerade dataskyddstrategi och återställning efter ransomware är att använda sig av en säker lagring för sina säkerhetskopior då backuperna oftast är det första som attackeras vid en ransomware-attack. 93 procent av företagen som undersöktes i 2023 Ransomware Trends Report och som hade drabbats av en attack sa att deras säkerhetskopiering var specifikt utvalt. För att motverka detta är den bästa dataskyddsstrategin den så kallade 3-2-1-1-0-metoden. Denna metod innebär att det ska finnas tre kopior av all data, placerad på två olika typer av media, och minst en av kopiorna ska lagras offline, exempelvis på band eller på säkra disksystem med så kallad immutabilitet – det vill säga med oföränderliga kopior, vilket gör att datan varken kan tas bort, manipuleras eller krypteras. Nollan i regeln står för att vi ska ha noll fel i våra backuper, vilket uppnås genom att ha system som automatiskt kan säkerställa att säkerhetskopiorna är hela och kan återställas.

REKLAMSAMARBETE

Landets IT-chefer överens – säkerheten har högsta prioritet 

I en rapport från Voister CIO Analytics 2023 anger landets it-beslutsfattare, både i privat och offentlig sektor, att säkerheten har högsta prioritet och säkerhetsexperter...

FLER NYHETER

Ny tjänst för att hantera cyberattacker och återstarta verksamheter

– För svenska kunder gör vi på Kyndryl Sverige först en genomgång av kundens cybersäkerhetsarbete, sätter upp kontakten med det globala CSIRF-teamet och hjälper...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

Safello och Tullverket ingår avtal

Avtalet ingås till följd av att Safello vunnit Polismyndighetens offentliga upphandling och omfattar tre myndigheter - Polismyndigheten, Tullverket samt Ekobrottsmyndigheten.Enligt avtalet, som nu har...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

Ny försäljningsdirektör på Securitas Technology Sverige

Thomas Ekfeldt kommer närmast från rollen som nationell försäljningschef regioner. Han har arbetat på Securitas Technology i 13 år, i olika ledande befattningar inom...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat att Sverige har drabbats av en våg DDoS-attacker (Distributed Denial-of-Service)....

REKLAMSAMARBETE

En ny era med säkra identiteter 

Har du kollegor som du aldrig har träffat personligen? Började de i ditt team under pandemin och fortfarande arbetar hemifrån? Distansarbete har många fördelar,...

Han är ny regionchef på SafeTeam

Johan Gustafsson Möller kommer senast från GK Sverige, ett installationsföretag i byggbranschen där han ansvarade för verksamheten inom fastighetsautomation i Sverige. Han har även...

Kicki Björklund ny styrelseledamot i styrelsen för Tryggare Sverige

Kicki Björklund har varit affärsområdeschef i det privatägda företaget John Mattson samt vd i de allmännyttiga bostadsbolagen SigtunaHem och Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag.– I mitt...

Digitalt passersystem ger säkrare depåer

– Som fastighetsägare tänker vi ständigt framåt. Nu är vår ambition att få en molnbaserad plattform, för att oberoende av plats kunna administrera fastigheter över...

Stor satsning på militärt försvar i regeringens höstbudget

Ökningen innebär att anslagsnivån har fördubblats sedan 2020 och att Sverige redan 2024 kommer att uppfylla målsättningen om att försvarsutgifterna ska uppgå till två...

Structor Riskbyrån växer inom krisberedskap och riskhantering

Anders Rosqvist är även ordförande för arbetsgruppen Kontinuitetshantering och resiliens inom SIS tekniska kommitté Samhällssäkerhet.– Min ambition är att utveckla mer resilienta samhällen. Pandemin,...

UNDERSÖKNING: Delade åsikter om hurvida cybersäkerhet är en ledningsfråga

I en ny undersökning från det globala cybersäkerhetsföretaget Palo Alto Networks anser 42 procent av svenska vd:ar att cybersäkerhet inte hör hemma på styrelsenivå....

MW Group skriver avtal med FMV

MW Groups lösning Cleamix är en dekontamineringsanordning, byggd på en innovation för förångning av väteperoxid. Den kan användas för att dekontaminering av logistikanläggningar, transportfordon och...

OneMore Secure och Svensk Handel inleder samarbete

– För oss är det en självklarhet att samarbeta med Svensk Handel som är en av de största branschorganisationerna i Sverige. När det kommer...

Banksektorn behöver hantera ökade hot från digitala bedrägerier

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Brottslingar anpassar sig snabbt till den tekniska utvecklingen, vilket gör att traditionella åtgärder för...

Tempest Security skriver avtal med Göteborgs stad gällande larm- och skyddstjänster

Avtalen har en gemensam takvolym om 700 miljoner kronor under avtalsperioden och ger Tempest Security möjlighet att delta i kommande avrop i konkurrens med...

Sommarstormarna drabbar även cyberrymden

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Du har knappast missat...