• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

Äldre typer av datavirus kommer tillbaka när Flash-virusen försvinner

-

virusMer osynliga cyberattacker, så kallade exploits, är fortfarande det vanligaste som drabbar svenska datoranvändare under 2015. Men i och med att Adobe Flash försvinner kommer dessa minska, till fördel för mer traditionella typer av virus och attacker. Det visar det finska IT-säkerhetsföretaget F-Secures årliga säkerhetsrapport, Threat Report.

De vanligaste cyberattackerna under 2015 i Sverige är olika former av så kallade exploit kits. Dessa är angrepp som utnyttjar säkerhetshål i en användares datorer, främst genom Flash för att i sin tur öppna upp för andra typer av hot och skadlig kod. Sean Sullivan, säkerhetsrådgivare på F-Secure, förutspår dock att denna typ av attacker kommer att dö ut under våren 2017 som en följd av att Google Chrome inte längre kommer att stötta Flash. Andra webbläsare kommer att följa i samma fotspår.

Olika typer av exploit kits har varit det mest vanligt förekommande cyberhotet de senaste tio åren och använder sig av ouppdaterade programvaror för att tränga sig in genom säkerhetshål på användares datorer. Denna typ av ouppdaterad programvara blir dock allt svårare att hitta då exempelvis HTML 5 numera kan göra allting direkt i webbläsaren. Behovet av extra plug-ins i webbläsaren försvinner. Dagens webbläsare har dessutom automatiserade uppdateringar, vilket innebär att användaren alltid har den senaste versionen, utan att behöver göra någonting själv.

Andra program erbjuder inte heller längre några stora öppningar till möjlig infektion. Microsofts programvaror är numera väldigt säkrade och Adobes programvaror blir allt mer molnbaserade. Så vad kommer då att hända om det inte längre finns någon näring att frodas i för exploit kits?

– Förhoppningsvis kommer de att försvinna helt. Det skulle inte vara första gången som en företagsmodell för skadlig kod dör ut. Alternativt kommer de att fokusera enbart på webbläsare men då kommer de behöver hitta hemliga svagheter, så kallade zero days, säger Sean Sullivan på F-Secure.

Macro Malware

Samtidigt som exploit kit möter en definitiv nedgång, förutspår rapporten istället att virus inbäddade i bifogade filer i mejl kommer att accelerera och skjuta i höjden. Dessa bedrägerier kallas Macro Malware och var en gång i tiden ett av de klart största IT-hoten. Under 2015 har Macro Malware fått ett uppsving efter att ha legat väldigt lågt sedan år 2000.

Utvecklarna av viruset använder makron i Microsoft Office signalement och implementerar en skadlig kod i dokumenten som bifogas via mejl. Med Office 2003, ändrade Microsoft inställningarna till att inte längre tillåtamakroautomatiskt vilket försvårar möjligheten till attack. Dagens Macro Malwares försök till att gå runt Microsofts inställningar innebär att de inkluderar text som påstår att dokumentet är skyddat och lurar användaren att öppna dokumentet och därmed tillåta makro. Dessa attacker kräver alltså oftast någon form av medgivande från användaren, men är ofta utformade på ett smart sätt som innebär stora risker för en ouppmärksam mottagare.

Andra punkter i 2015 års Threat Report från F-Secure:

– Utpressningsattacker, så kallade Ransomware, med ”polis-tema” minskar. Detta är program som låser datorn och hävdar att det är polisen som låst datorn. Pengar krävs av användaren för att låsa upp informationen. Dock ökar samma typ av attacker där innehållet på hårddisken krypteras och görs oåtkomligt för användaren.

– Olika typer av så kallade maskar (”worms”) ökar till 18 % jämfört med 10 % av de totala attackerna 2014. Maskar sprider sig snabbt och ofta på egen hand mellan olika datorer och gör ofta datorn långsam eller till slut oanvändbar.

I rapporten finns även mer ingående information om The Dukes – en grupp som anses ha utfört avancerat cyberspionage på uppdrag av Ryska staten under många år, genomgångar av de vanligaste IT-hoten i olika delar av världen och allmänna reflektioner kring datasäkerhet.

Läs hela rapporten:

REKLAMSAMARBETE

Lådan som förhindrar att mobilen spionerar

Att datorer och laptops måste ha ett bra skydd mot eventuella intrång är något som i dag är en självklarhet för företagens IT-avdelningar. Men...

FLER NYHETER

Forskning om hur smygande kriser kan avvärjas får anslag på 12 miljoner

Forskningsprojektet Unravelling the secrets of crisis detection and decisive action ska svara på varför beslutsfattare inte agerar i tid för att avvärja större samhällskriser,...

REKLAMSAMARBETE

Digital transformation och utvecklingen av nätverkskameran

När den första nätverkskameran togs fram och utvecklades för många år sedan var det knappast ingen som kunde föreställa sig vilken kapacitet och potential...

Omfattande riktad attack mot Outlook – 10 000 försök under kort tid

Detta hela ser ut att vara en fortsättning på en tidigare kampanj från i mars i år, som riktade in sig mot en mängd...

REKLAMSAMARBETE

A proactive approach to cyber and physical security 

When choosing a physical security system, organizations must also consider cybersecurity and the security of their security. This article looks at the importance of...

KOMMENTAR: Avslöjandet om ryska cyberattacker mot brittiska regeringen

En hackergrupp cybersäkerhetsforskare kallad "Cold River", som arbetar på uppdrag av Rysslands federala säkerhetstjänst (FSB), riktade in sig på brittiska politiker, journalister och ideella...

Svenska företag måste hantera allt fler kriser

– Hittills i år har vi sett en ökning med 81 procent när det gäller våra krisinsatser ute på företagen. Det är tydligt att...

REKLAMSAMARBETE

Säkra upp företagets digitala resa med Knowit och SSF

I en tid av konstant förändring, digitalisering och snabb teknologisk utveckling är kunskap om säkerhetslagar och regelverk en kritisk fråga för företag. Ett av...

IT-Total och Sudo i samarbete kring trygg svensk container management

Containers är ett bra sätt för att smidigt rulla ut applikationer och funktioner, oberoende av den underliggande infrastrukturen eller placering i publika och privata moln. För...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande för organisationer att ta itu med cybersäkerhetsrisker” skriver Per Erngård...

Startupen Selma Dynamics ingår partnerskap med MedMera Bank 

– Om kostnaden för cyberbrottslighet mättes som ett land skulle cyberbrottslighet vara världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Det säger en del...

Sverige och USA undertecknar avtal om försvarssamarbete

Avtalet är ett så kallat DCA, Defence Cooperation Agreement, och reglerar bland annat frågor som amerikanska styrkornas rättsliga status, tillgång till baseringsområden samt förhandslagring...

Svenska lärosäten brister i sin hantering av skyddsvärda forskningsdata

Främmande staters underrättelsearbete mot svenska universitet och högskolor har intensifierats under senare år. Behovet av ett effektivt informationssäkerhetsarbete har därmed ökat.Riksrevisionens granskning av de...

Nätfiske som länkar till Adobe InDesign ökar kraftigt

Det dagliga antalet attacker av det här slaget har ökat från cirka 75 meddelanden till cirka 2 000. Nästan en av 10 (9 procent)...

Knowit: Svenska cybersäkerhetsutbildningar lider av flera brister

Undersökningen ISC2-s Workforce Study 2022 estimerar att det internationellt saknas ungefär 3.4 miljoner anställda med cybersäkerhetskunskaper. Därtill säger 70 procent av de organisationer som varit med...

UNDERSÖKNING: Otydliga gränser mellan hem- och kontorsarbete äventyrar IT-säkerheten

Verizon Business presenterar idag sin Mobile Security Index (MSI)-rapport för 2023 – den sjätte i raden av företagets årliga undersökning som kartlägger IT-säkerhetshot mot...

Samarbete ska säkra unga i Helsingborgs digitala värld

– Vi är glada att välkomna Helsingborg Stad som partner i arbetet med att öka säkerheten för unga på nätet. HackShield har visat sig...

Bravida förvärvar låsföretag i Uppsala

Låsservice i Mälardalen är ett auktoriserat låssmedsföretag som innehar nödvändiga gesäll och mästarbrev.– Vi är mycket glada för att Låsservice i Mälardalen blir en...

REPLIK: ”Allt för många förlitar sig på klassrumsutbildningar”

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.”Det kan vara skrämmande...