• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

3,7 miljarder har betalbedrägerier kostat svenskarna 2022

Genom nya tekniker, betalningsmetoder och kommunikationsvägar ökar också risken att utsättas för betalningsbedrägerier. Adyens Retailbarometer 2023 visar att svenskarna kan ha blivit bedragna på hela 3,7 miljarder svenska kronor under 2022, på grund av betalningsbedrägerier. Den genomsnittliga summan som gått förlorad per utsatt svensk är över 2700 kronor.

-

Adyens senaste rapport, Retailbarometern 2023, har undersökt hur utbrett betalningsbedrägerier är bland svenskarna. Rapporten visar att 17 procent av svenskarna har råkat ut för betalningsbedrägerier. Förvånande nog är unga mellan 18 och 24 år den mest utsatta gruppen där drygt var fjärde har drabbats. Motsvarande siffra i åldersgruppen 55+ är sju procent. Enligt undersökningen är den genomsnittliga förlorade summan per utsatt svensk 2771,25 kronor. Det innebär, sett till alla svenskar som har möjlighet att betala med kort*, en total förlust på upp till 3,7 miljarder kronor för svenska konsumenter.

–  Nya onlinebutiker tillkommer dagligen och möjligheterna att vilseleda potentiella offer blir också fler. Risken kommer alltid finnas men som konsument är det viktigt att kunna identifiera skillnaden mellan en trygg betalning mot ett bedrägeri. Som handlare behöver man arbeta med säkerhetslösningar vars inställningar går att skräddarsy. Varje bransch, marknad och nisch har olika förutsättningar vad gäller bedrägeri och ens riskhantering bör således förhålla sig till sin egna unika kontext, säger Tobias Lindh, VD för Adyen i Norden och Baltikum.

Retailbarometern 2023 visar också att användningen av digitala plånböcker fortsätter öka bland svenskar. Resultatet från undersökningen visar att digitala plånböcker, som Apple Pay och Google Pay, är bland det vanligaste sättet att betala både online och i butik. På frågan om vilka tre betalsätt man föredrar uppger 26 procent de använder digitala plånböcker i butik och lika många, 27 procent, uppger att de betalar med kontanter. Adyen spår att 2023 blir året då digitala plånböcker blir en mer använd betalmetod än kontanter i Sverige.

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

30 miljoner till arbetet mot arbetslivskriminalitet

– Regeringen ser mycket allvarligt på det faktum att människor utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin, gör...

REKLAMSAMARBETE

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på att Sverige måste bli bättre på att organisera samarbetet mellan...

REKLAMSAMARBETE

SSG lanserar cybersäkerhetschecklista att använda vid upphandlingar

SSG Leveranskontrakt är ett verktyg för att säkerställa säkra och välreglerade affärsprocesser inom industrin. Med det senaste tillskottet, en cybersäkerhetschecklista som kan användas vid...

C-Resiliens blir CR-Group

– Det går nästan inte att överskatta behovet av cybersäkerhet i samhället idag. Bakom namnet CR Group finns företag, individer och teknologier som dagligen...

REKLAMSAMARBETE

Addici Security rekryterar områdeschef

Johan Kihl har arbetat inom säkerhetsbranschen i över 25 år och kommer närmast från rollen som operation development manager.– På Addici Security &...

MSP:er, har ni tagit på er egen syrgasmask innan ni hjälper era kunder med it-säkerhet?

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.It-säkerhet är en komplex fråga och med tanke på större lagkrav, EU-direktiv, loggningskrav och...

Svenska företags beredskap mot cyberhot kritiseras i ny rapport

Under det senaste året har flera stora och uppmärksammade attacker vållat skada på såväl svenska företag, som störningar hos offentlig sektor, myndigheter och civilsamhälle,...

Ny boendesprinkler ska förhindra bostadsbränder

Andra förbättringar inkluderar en inbyggd batteribackup och en kommunikationsmodul som hanterar tekniska och skarpa larm som kan kopplas till olika larmsystem. Dessutom har installationen...

Regeringen kraftsamlar för att stoppa den kriminella ekonomin

De myndigheter som berörs är myndigheter med ansvar att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag...

Nytt centrum för krigsspel vid Försvarshögskolan

– Genom att samla Försvarshögskolans verksamhet inom krigsspel kan vi skapa synergier och få ett större genomslag i den här snabbt växande sektorn, både...

Tele2 Samarbete ska förhindra att känslig data lämnar landet

En av de största fördelarna med Tele2 Samarbete är att all datahantering och lagring utförs i Sverige av en svensk leverantör, vilket ger digital...

Addsecure utökar ISO 27001-certifiering

ISO 27001-certifieringen är en internationellt erkänd standard som ger ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera känslig företagsinformation och säkerställa dess konfidentialitet, integritet och tillgänglighet...

Många företag överväger att lägga ned eller flytta verksamheten på grund av brottsligheten

Under de senaste åren har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. Trots det har endast en tredjedel...

Sammanslagning ger nordisk expert på fallskydd

AAK Safety är en norsk leverantör av fallskydds- och räddningsutrustning. Bolaget säljer skräddarsydda fallskyddslösningar utformade för att rädda liv och förhindra olyckor inom branscher...

Cyberattacker kommer att hända igen – men effekterna kan begränsas

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.MSB har pekat på...