• Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

22 procent bryter mot IT-säkerhetsreglerna för att utföra sitt arbete

Över 30 procent av medarbetarna vet inte vad de ska göra om organisationen utsätts för en cyberattack och över 20 procent behöver ibland eller ofta bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete. Det visar den senaste IT-pulsen från Wise IT.

-

Nyligen publicerade MSB en rapport som visar på allvarliga IT-säkerhetsbrister i det svenska samhället, och nu visar en undersökning från Wise IT ytterligare alarmerande brister. Undersökningen är baserad från kvantitativ data från sammanlagt 523 enkäter och visar bland annat att många medarbetare inte vet vad de ska göra om företaget utsätts för en cyberattack och att en stor andel tvingas bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete. 

– Att säkerställa IT-säkerheten är en verksamhetskritisk fråga som varje organisation behöver prioritera högt. Det här är med andra ord viktiga insikter att ta fasta på för att skydda både den egna organisationen och Sverige i stort. IT-säkerhet är en större samhällsfråga som påverkar hela landets säkerhet. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att vara avgörande för framtiden, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT. 

Undersökningen visar också att 26 procent upplever att de är osäkra på de risker som finns kopplat till IT-säkerhetsfrågor. Ungefär lika många anger att de antingen inte vet om organisationen har någon tydlig policy för IT-säkerhet, eller att organisationen helt enkelt saknar policy för IT-säkerhetsfrågor. 

– Mitt främsta råd är att IT-säkerhet behöver prioriteras på ledningsgruppsnivå. En tydlig strategi och policy för IT-säkerhet är ett måste i alla organisationer. Ett annat råd är att fokusera på internkommunikationen. Det behöver finnas ett nära samarbete mellan IT och marknadsavdelningen så att riktlinjer och information kan spridas vidare i verksamheten. Ytterligare ett råd är att lägga fokus på IT-säkerhet vid onboarding av nya medarbetare och att genomföra regelbundna trainings för att säkerställa maximal förankring och förändring, säger Mathias Linarfve. 

REKLAMSAMARBETE

Visste du detta om Ransomware?

Ransomware har blivit en alltmer akut fråga som berör företag i alla storlekar och ingen organisation är immun mot dess följder. Vad som kanske inte är lika känt är att Ransomware omfattar flera olika typer av attacker. Samtidigt fortsätter Ransomware-incidenter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden. Från krypteringsbaserad Ransomware till dubbel och nu till och med trippel utpressning. Trots att vi har nått år 2024 är det många organisationer som fortfarande förlitar sig på föråldrade anti-ransomware-kontroller och tankesätt.

FLER NYHETER

Atea lanserar två nya säkerhetstjänster

– Cyberhotet fortsätter att tillta och vi vet från Nordeuropas största CIO-undersökning Voister CIO Analytics för 2024 att svenska it-beslutsfattare har säkerhet som sitt främsta fokus....

REKLAMSAMARBETE

RAPPORT: Svenska företag saknar strategier för att implementera AI

De svenska siffrorna visar, att trots det höga trycket på att företag måste arbeta aktivt med AI, är majoriteten av företagen i Sverige fast...

REKLAMSAMARBETE

Hon blir ansvarig för Norden och Kina för Orange Cyberdefense

Kaja Narum har under de senaste ett och ett halvt åren arbetat som senior vice president global service lines på Orange Cyberdefense och antar...

Trend Micro lanserar nytt partnerprogram för att optimera partners intäkter

I samband med att cyberriskerna eskalerar och IT-miljöer och lösningar blir alltmer komplexa ökar kunders behov av att ha en IT-partner som verkar som...

REKLAMSAMARBETE

Stora brister i cybersäkerheten hos bilverkstäder

Våra bilar kan idag beskrivas som uppkopplade, avancerade datorer på hjul och dessa datorer hanterar allt från antisladdsystem till adaptiva farthållare. På senare tid...

It-total anställer agent till sin servicedesk workplace-avdelning

– Tedros kom väldigt snabbt in i både gemenskapen och arbetsuppgifterna. Med en positiv inställning och ett härligt driv så lyckades han komma igång...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är en kritisk svag punkt i vår cybersäkerhet är välkänt. Den...

Nato beställer kommunikationslösning av Sectra

– Nato har använt Sectras lösningar för avlyssningssäker kommunikation i många år och vi har samarbetat med alliansen i över 20 år. Vi är...

Nytt virtuellt utbildningsverktyg ska öka personsäkerhet i industrin

Åkerströms egenutvecklade VR-simulatorer erbjuder en realistisk och säker träningsmiljö för kranoperatörer, utformade enligt svensk industris krav och tillämpliga standarder. Genom att kombinera företagets radiostyrningssystem...

Pr-byrå satsar på cybersäkerhet

– Företagen behöver öka sin digitala motståndskraft. Cybersäkerhet är en fråga som sträcker sig långt bortom it-avdelningen och handlar lika mycket om kommunikation och...

Ny endagskonferens under Skydd

Besökarna kommer att få uppleva hur respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade. Steg för steg...

”Det råder högkonjunktur för cyberkrigföring”

Behöver svenska företag vara förberedda på att drabbas av attacker liknande de som nyligen drabbade Systembolagets leverantör Skanlog och Umeå universitet? Om ja, varför?–...

Cybersäkerhet som kunskapsområde: En lösning på kompetensbristen

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribenternas egna.Även regeringen har sedan flera år tillbaka identifierat behovet att höja den grundläggande nivån...

Enaco lanserar nytt affärsområde inom säkerhet

– Genom att lansera Enaco Security svarar vi på den ökande efterfrågan på säkra och anpassade säkerhetslösningar som skyddar viktiga tillgångar och data i...

Så här skyddar vi vår supply chain – nyckelfrågor för en säkrare framtid

Det här är en opinionstext. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.Att digitala leveranskedjor är...