- Annonser -
  • Digital säkerhet
  • Traditionell säkerhet
  • I FOKUS
  • Nyhetsbrev

22 procent bryter mot IT-säkerhetsreglerna för att utföra sitt arbete

Över 30 procent av medarbetarna vet inte vad de ska göra om organisationen utsätts för en cyberattack och över 20 procent behöver ibland eller ofta bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete. Det visar den senaste IT-pulsen från Wise IT.

-

- Annons -

Nyligen publicerade MSB en rapport som visar på allvarliga IT-säkerhetsbrister i det svenska samhället, och nu visar en undersökning från Wise IT ytterligare alarmerande brister. Undersökningen är baserad från kvantitativ data från sammanlagt 523 enkäter och visar bland annat att många medarbetare inte vet vad de ska göra om företaget utsätts för en cyberattack och att en stor andel tvingas bryta mot säkerhetsreglerna för att kunna utföra sitt arbete. 

– Att säkerställa IT-säkerheten är en verksamhetskritisk fråga som varje organisation behöver prioritera högt. Det här är med andra ord viktiga insikter att ta fasta på för att skydda både den egna organisationen och Sverige i stort. IT-säkerhet är en större samhällsfråga som påverkar hela landets säkerhet. Sättet som företag agerar på här och nu kommer att vara avgörande för framtiden, säger Mathias Linarfve, vd på Wise IT. 

Undersökningen visar också att 26 procent upplever att de är osäkra på de risker som finns kopplat till IT-säkerhetsfrågor. Ungefär lika många anger att de antingen inte vet om organisationen har någon tydlig policy för IT-säkerhet, eller att organisationen helt enkelt saknar policy för IT-säkerhetsfrågor. 

– Mitt främsta råd är att IT-säkerhet behöver prioriteras på ledningsgruppsnivå. En tydlig strategi och policy för IT-säkerhet är ett måste i alla organisationer. Ett annat råd är att fokusera på internkommunikationen. Det behöver finnas ett nära samarbete mellan IT och marknadsavdelningen så att riktlinjer och information kan spridas vidare i verksamheten. Ytterligare ett råd är att lägga fokus på IT-säkerhet vid onboarding av nya medarbetare och att genomföra regelbundna trainings för att säkerställa maximal förankring och förändring, säger Mathias Linarfve. 

- Annons -

FLER NYHETER

Vectra utser ny vice president för EMEA-regionen

Teppo Halonen flyttar från sin tidigare roll på Vectra som regional director för Nordeuropa, en position han har haft sedan juni 2020.– I takt...

Sverige utbildar ukrainska soldater

Initiativet att erbjuda militär grundutbildning för ukrainska medborgare kommer från Storbritannien, som har bjudit in andra länder som är medlemmar i det brittiskledda försvarssamarbetet...
- Annons -

Investeringssvindlare tar sikte på Sverige

Nu varnar cybersäkerhetsföretaget Group IB för att ett nätverkskluster med tiotusentals falska investeringssidor riktar fokus mot Europa i allmänhet och Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Tyskland,...
- Annons -

Riksrevisionen genomför granskning av mynigheternas digitala service

– Riksdagen har varit tydlig med att detta är ett prioriterat område. Myndigheternas digitala service ska ha hög tillgänglighet och bidra till förenklingar för...

”Säkerhet måste finnas i vårt DNA”

Hej Magnus, du släpper snart Svart Storm, en uppföljare till teknothrillern Svart Kod - berätta! – Svart Storm tar historien vidare från Svart Kod. Vi...
- Annons -

Svenskt AI-företag får finansiering från Europeiska försvarsfonden

Den 20 juli 2021 offentliggjorde EU-kommissionen planer på att förmedla EU-finansiering om totalt nästan 1,2 miljarder euro till stöd för 61 samarbetsprojekt för försvarsforskning och -utveckling. Projekten...

Assa Abloy går in som ägare av franskt säkerhetsbolag

– Det är med glädje jag välkomnar Alcea och dess medarbetare till Assa Abloy. Förvärvet kommer att stärka vårt erbjudande inom kritisk infrastruktur och...

Utredning kring reglering och styrning av datadelning mellan offentlig förvaltning och externa aktörer

Utredaren ska utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens...

RAPPORT: Ransomware inte längre vanligast bland cyberangrepp

Rapporten Incident Response Trends släpps kvartalsvis av Ciscos organisation för cyberhotanalys, Cisco Talos, och bygger på kartläggning av cyberattacker som observerats av företaget. Attacker...

Ny generaldirektör för Brå utsedd

– Jag är mycket glad att Mattias Larsson har tackat ja till att bli general­­direktör för Brå. Med sin gedigna kunskap och erfarenhet av...

Ordningsvakter anhållna efter man dött i samband med ingripande i tunnelbanan

Mannen ska enligt uppgifter till polisen ha gått omkring på perrongen och puttat på människor under natten till söndagen, varpå ordningsvakter larmades till platsen....

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De ekonomiska och anseendemässiga konsekvenserna av att t ex drabbas av...

RAPPORT: Cyberattackerna har ökat med 32 procent på ett år

Den mest utsatta branschen under perioden var utbildnings- och forskningssektorn där verksamheter i snitt drabbades av 2300 attacker per vecka under andra kvartalet i...

Nytt ramverk för brandfarliga heta arbeten från Brandskyddsföreningen

För att bibehålla hög kvalitet i behörighetsutbildningen och i säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats har branschens aktörer gått samman och skapat...
- Annons -

Artificiell intelligens är avgörande för IT-säkerheten – men det är ingen universallösning

Cyberhot är idag en av de största utmaningarna som företag måste hantera dagligen. De...