Hem
Kritik mot säkerhet i kärnkraftverk Utskrift E-post

okg_webb.jpgStrålsäkerhetsmyndigheten är kritisk mot hur kärnkraftverket i Oskarshamn bedriver sin verksamhet. För att inte strålsäkerheten ska påverkas negativt kräver myndigheten att kärnkraftverket redovisar ett åtgärdsprogram senast första oktober i år.

Foto: OKG

Under 2011 kantades verksamheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn av tekniska problem vid reaktor 1, samtidigt som bolaget bedrev omfattande arbeten med modernisering och effekthöjning på reaktorerna 2 och 3.
En samlad värdering som Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort visar att kärnkraftverket lever upp till kraven på strålsäkerhet och därmed kan fortsätta att driva reaktorerna. Men samtidigt konstaterar myndigheten att verksamheten i vissa avseenden bedrivs på ett sätt som kommer att påverka strålsäkerheten negativt om bolaget inte hanterar problemen. Det handlar exempelvis om att brister i beslutsprocesserna lett till problem med reservkraftsdieslarna.
Mot bakgrund av problemen kräver därför Strålsäkerhetsmyndigheten att bolaget redovisar ett åtgärdsprogram, bland annat över hur man arbetar med prioriteringar, behovsbeskrivningar, lednings- och organisationsfrågor och arbetsprocesser. Bolaget ska också redovisa hur de uppfyller kraven om säkerhetsgranskningar.