Hem
Enkelt hacka elnätet enligt EU-projekt Utskrift E-post

Tretton detaljerade beskrivningar på hur elnätet kan hackas och slås ut har arbetats fram inom EU-projektet Viking. Informationen är känslig och lämnas bara ut till berörda företag, skriver Ny Teknik.

I takt med att styr- och övervakningssystemen för elnäten blir smartare och kopplas ihop mot annan IT-infrastruktur och Internet ökar också risker för attacker. Projektet Viking har tagit fram exempel på vad som skulle kunna hända i verkligheten. Här är ett scenario, som beskrivs i en film från projektet, som i tre år arbetat med att kartlägga cyberhot mot elnätet.
I kontrollrummet för övervakningen av ett elnät sitter en ensam operatör på natten. Trots förbud går han ut på Internet. En hackare, som länge bevakat de anställda i kontrollrummet tar chansen, att bli "vän" med operatören på ett socialt nätverk.
Genom denna "tunnel" in i kontrollrummet kan hackaren ta sig in i styrsystemet, öppna ett antal högspänningsbrytare och orsaka ett landsomfattande strömavbrott.
Exemplet är ett av 13 detaljerade scenarier som tagits fram inom projektet, där forskare vid bland annat KTH, ABB och Eon samarbetat för att analysera hur styrsystemen kan manipuleras. Alla exempel beskriver fullt möjliga sätt hacka elnätet och orsaka omfattande elavbrott.